Dandy Booksellers Ltd, Suppliers of British Standards, Official and Business PublicationsTelephone Number 0207 624 2993

Rheolau'r Ffordd Fawr (Welsh Highway Code)

Online Shop | DVSA Official Publications | Publications for All Drivers |  Rheolau'r Ffordd Fawr (Welsh Highway Code)

Rheolau'r Ffordd Fawr - rhifyn newydd 2015


In Paperback Format
Rheolau'r Ffordd Fawr - rhifyn newydd 2015

£2.50
ISBN
9780115533419
Author
Yr Adran Drafnidiaeth (DfT)/Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau
Published by
TSO (The Stationery Office)
Edition
2015
Format
Paperback
Extent
152 pages
Dimensions
112 x 210 mm
Language
Cymraeg / Welsh
Trade Tariff Code
490199

Cadwch yn ddiogel, gwenwch yn si?r eich bod yn ymwybodol o reolau diweddaraf y ffordd, ac osgoi cosbau a dirwyon trwy gael eich copi o'r rhifyn newydd hwn o Reolau'r Ffordd Fawr.

Mae'r prawf gyrru yn cyrraedd ei 80fed pen-blwydd yn 2015, ac mae'r rhifyn coffaol hwn o Reolau'r Ffordd Fawr yn ddathliad o'r garreg filltir honno yn niogelwch ffyrdd Prydain.

Wedi ei ddiweddaru ar gyfer 2015, mae Rheolau'r Ffordd Fawr yn waith darllen allweddol ar gyfer defnyddwyr ffyrdd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, gan ddarparu'r rheolau diweddaraf ar gyfer y ffyrdd ac arwyddion traffig. Mae gan bob defnyddiwr ffordd gyfrifoldeb i gadw ei wybodaeth yn gyfredol, felly gwnewch yn si?r eich bod yn gwneud hynny gyda'r rhifyn diweddaraf o'r canllaw cyfeirio defnyddiol hwn.

Pob dydd, ar gyfartaledd, mae pump o bobl yn cael eu lladd a 60 o bobl yn cael eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd. Os ydym am leihau'r ffigurau hyn, mae'n allweddol bod pob defnyddiwr ffordd - gyrwyr, beicwyr modur, beicwyr, marchogwyr a cherddwyr - yn gyfarwydd â'r holl reolau yn Rheolau'r Ffordd Fawr.

Mae'r rhifyn 2015 hwn yn cynnwys y cyfreithiau yfed a gyrru newydd, newidiadau i gyfyngiadau cyflymder cerbydau nwyddau trwm ar ffyrdd sengl a deuol yng Nghymru a Lloegr, terfynau yfed a gyrru newydd yn yr Alban a newidiadau cyffredinol i reolau.

Mae Rheolau'r Ffordd Fawr ar gael ar unrhyw ffurf y gallech ddychmygu, ac yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu'r newidiadau mewn technoleg, dealltwriaeth a'r gyfraith. Daliwch ati i'w ddarllen - nid yn unig fel gyrrwr sy'n dysgu, ond fel defnyddiwr ffordd gydol oes cyfrifol - er mwyn i ni allu cadw ffyrdd Prydain ymysg y mwyaf diogel yn y byd.

Ymhlith y nodweddion mae:
  • rheolau diweddaraf y ffordd, yn cynnwys y cyfreithiau y dylech eu bodloni er mwyn osgoi dirwyon, pwyntiau cosb, gwaharddiadau a hyd yn oed carchar
  • cyfeiriadau at ddeddfwriaeth y mae troseddau yn seiliedig arnynt
  • cyngor ar ddiogelwch ffordd ac arfer da
  • deunydd sy'n sail i nifer o gwestiynau'r prawf theori - adnodd allweddol wrth baratoi ar gyfer eich prawf
  • cyngor i helpu gyrwyr sydd newydd gymhwyso trwy'r 12 mis cyntaf wedi pasio prawf gyrru - y cyfnod o berygl mwyaf
  • pwyslais ar gwrteisi, agwedd ac ymwybyddiaeth.
 


Online Shop | DVSA Official Publications | Publications for All Drivers |  Rheolau'r Ffordd Fawr (Welsh Highway Code)

Civil Service Yearbook
The new Civil Service Yearbook 54th Edition now available.
Civil Service Yearbook 52nd Edition available now
Buy The Civil Service Yearbook
IMDG Code 2020 Edition
New Products

IMDG Code 2020 Edition (inc Amdt 40-20) Book (2 vols)

IMDG Code 2020 Edition (inc Amdt 40-20) Book (2 vols)

£144.00

find out more

IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) 64th Edition 2023 (Digital edition)

IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) 64th Edition 2023 (Digital edition)

£280.00

find out more

UN ADR 2021 (Books) Pack

UN ADR 2021 (Books) Pack

£105.00

find out more

ICAO Annex 17 - Aviation Security 12th Edition

ICAO Annex 9 - Facilitation 16th Edition

ICAO Annex 8 - Airworthiness of Aircraft 13th Edition

ICAO Annex 8 - Airworthiness of Aircraft 13th Edition

£243.00

find out more

ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft, Part III - International Operations - Helicopters 11th Edition

ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft, Part III - International Operations - Helicopters 11th Edition

£168.00

find out more

ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft, Part I - International Commercial Air Transport - Aeroplanes 12th Edition

ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft, Part I - International Commercial Air Transport - Aeroplanes 12th Edition

£180.00

find out more

ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft, Part II - International General Aviation - Aeroplanes 11th Edition

ICAO Annex 6 - Operation of Aircraft, Part II - International General Aviation - Aeroplanes 11th Edition

£141.00

find out more

ICAO Annex 1 - Personnel Licensing 14th Edition

ICAO Annex 1 - Personnel Licensing 14th Edition

£123.00

find out more

Bookmark us via QR code
ADR 2021
ADR 2021 Order Now from Dandy Booksellers
ADR 2021 Flash Sale
While Stocks Last
Worldwide Delivery
Secure Payment
Secure Payment
New Products

Civil Service Yearbook Online Access (1 Year Subscription)

Civil Service Yearbook Online Access (1 Year Subscription)

£140.00

find out more

UN ADR 2021 (Books) Pack

UN ADR 2021 (Books) Pack

£105.00

find out more

IMDG Code 2020 Edition (inc Amdt 40-20) Book (2 vols)

IMDG Code 2020 Edition (inc Amdt 40-20) Book (2 vols)

£144.00

find out more

HSE Approved Codes of Practice - Six Pack (6 Pack) Pack of 6 Books

HSE Approved Codes of Practice - Six Pack (6 Pack) Pack of 6 Books

£115.00

find out more

The Mechanic who got Lucky, Stan Stephens Autobiography (updated reprint of the Jan. 2013 edition)

UN ADR 2021 (Books)