Dandy Booksellers Ltd, Suppliers of British Standards, Official and Business PublicationsTelephone Number 0207 624 2993

CORONAVIRUS UPDATE

As all of our customers will be aware, the ongoing Coronavirus pandemic is likely to cause disruption to many services. Although everyone at Dandy is currently fit and well, restrictions that have been imposed, both voluntary and compulsory, have already begun to affect our supply chains. This is particularly true for our many overseas customers, where border and transport restrictions can be imposed at little notice. We will always try to keep you informed of any problems that may affect your order, but we ask for your understanding at this difficult time. If you have any questions, then please email us at enquiries@dandybooksellers.com, and we will get back to you as soon as we can.
Electronic products such as e-books and online subscriptions should be largely unaffected, but please allow us a little longer time than usual to respond.

Rheolau'r Ffordd Fawr (Welsh Highway Code)

Online Shop | DVSA - Driving Test books | Highway Codes & Other Essentials |  Rheolau'r Ffordd Fawr (Welsh Highway Code)

Rheolau'r Ffordd Fawr - rhifyn newydd 2015

Free UK delivery on Rheolau'r Ffordd Fawr - rhifyn newydd 2015

In Paperback Format
Rheolau'r Ffordd Fawr - rhifyn newydd 2015

£2.50
ISBN
9780115533419
Author
Yr Adran Drafnidiaeth (DfT)/Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau
Published by
TSO (The Stationery Office)
Edition
2015
Format
Paperback
Extent
152 pages
Dimensions
112 x 210 mm
Language
Cymraeg / Welsh

Cadwch yn ddiogel, gwenwch yn si?r eich bod yn ymwybodol o reolau diweddaraf y ffordd, ac osgoi cosbau a dirwyon trwy gael eich copi o'r rhifyn newydd hwn o Reolau'r Ffordd Fawr.

Mae'r prawf gyrru yn cyrraedd ei 80fed pen-blwydd yn 2015, ac mae'r rhifyn coffaol hwn o Reolau'r Ffordd Fawr yn ddathliad o'r garreg filltir honno yn niogelwch ffyrdd Prydain.

Wedi ei ddiweddaru ar gyfer 2015, mae Rheolau'r Ffordd Fawr yn waith darllen allweddol ar gyfer defnyddwyr ffyrdd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, gan ddarparu'r rheolau diweddaraf ar gyfer y ffyrdd ac arwyddion traffig. Mae gan bob defnyddiwr ffordd gyfrifoldeb i gadw ei wybodaeth yn gyfredol, felly gwnewch yn si?r eich bod yn gwneud hynny gyda'r rhifyn diweddaraf o'r canllaw cyfeirio defnyddiol hwn.

Pob dydd, ar gyfartaledd, mae pump o bobl yn cael eu lladd a 60 o bobl yn cael eu hanafu'n ddifrifol ar ein ffyrdd. Os ydym am leihau'r ffigurau hyn, mae'n allweddol bod pob defnyddiwr ffordd - gyrwyr, beicwyr modur, beicwyr, marchogwyr a cherddwyr - yn gyfarwydd â'r holl reolau yn Rheolau'r Ffordd Fawr.

Mae'r rhifyn 2015 hwn yn cynnwys y cyfreithiau yfed a gyrru newydd, newidiadau i gyfyngiadau cyflymder cerbydau nwyddau trwm ar ffyrdd sengl a deuol yng Nghymru a Lloegr, terfynau yfed a gyrru newydd yn yr Alban a newidiadau cyffredinol i reolau.

Mae Rheolau'r Ffordd Fawr ar gael ar unrhyw ffurf y gallech ddychmygu, ac yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu'r newidiadau mewn technoleg, dealltwriaeth a'r gyfraith. Daliwch ati i'w ddarllen - nid yn unig fel gyrrwr sy'n dysgu, ond fel defnyddiwr ffordd gydol oes cyfrifol - er mwyn i ni allu cadw ffyrdd Prydain ymysg y mwyaf diogel yn y byd.

Ymhlith y nodweddion mae:
  • rheolau diweddaraf y ffordd, yn cynnwys y cyfreithiau y dylech eu bodloni er mwyn osgoi dirwyon, pwyntiau cosb, gwaharddiadau a hyd yn oed carchar
  • cyfeiriadau at ddeddfwriaeth y mae troseddau yn seiliedig arnynt
  • cyngor ar ddiogelwch ffordd ac arfer da
  • deunydd sy'n sail i nifer o gwestiynau'r prawf theori - adnodd allweddol wrth baratoi ar gyfer eich prawf
  • cyngor i helpu gyrwyr sydd newydd gymhwyso trwy'r 12 mis cyntaf wedi pasio prawf gyrru - y cyfnod o berygl mwyaf
  • pwyslais ar gwrteisi, agwedd ac ymwybyddiaeth.
 


Online Shop | DVSA - Driving Test books | Highway Codes & Other Essentials |  Rheolau'r Ffordd Fawr (Welsh Highway Code)

Civil Service Yearbook
The new Civil Service Yearbook 54th Edition now available.
Civil Service Yearbook 52nd Edition available now
Buy The Civil Service Yearbook
IMDG Code 2018 Edition
The new IMDG Code is in stock now.
IMDG Code 2018 available now
Buy The IMDG code
New Products

IMDG Code 2018 Edition (inc Amdt 39-18) Book (2 vols)

IMDG Code 2018 Edition (inc Amdt 39-18) Book (2 vols)

£125.00

find out more

National Referral Mechanism Statistics, Quarter 1 2020 - January to March

Civil Service Yearbook Print Edition

Civil Service Yearbook Print Edition

£145.00

find out more

EU Settlement Scheme quarterly statistics, March 2020

Abortion Statistics, England and Wales: 2019

Agriculture in the United Kingdom 2019

UK Environmental Accounts 2020

Bookmark us via QR code
Driving Test Books, DVDs and CD-ROMs
Buy online Hazard Perception DVDs and Theory Test Books, as well as everything to help you pass your practical driving test.

Order online or call us on +44 (0)20 7624 2993
Driving Test Image
All the products we sell are the Official DSA (Driving Standards Agency) Editions.
ADR 2019
Worldwide Delivery
Secure Payment
Secure Payment
New Products

Civil Service Yearbook Online Access (1 Year Subscription)

Civil Service Yearbook Online Access (1 Year Subscription)

£120.00

find out more

UN ADR 2019 (Books) Pack

UN ADR 2019 (Books) Pack

£135.00

find out more

IMDG Code 2018 Edition (inc Amdt 39-18) Book (2 vols)

IMDG Code 2018 Edition (inc Amdt 39-18) Book (2 vols)

£125.00

find out more

HSE Approved Codes of Practice - Six Pack (6 Pack) Pack of 6 Books

HSE Approved Codes of Practice - Six Pack (6 Pack) Pack of 6 Books

£115.00

find out more

The Mechanic who got Lucky, Stan Stephens Autobiography (updated reprint of the Jan. 2013 edition)

BCIS Painting and Decorating Price Book 2020